Januari 2011

Bulletin Date: 
din, 11/01/2011

Geliefde broeders en zusters,

Het jaar 2011 is goed begonnen. In de eerste eredienst van dit jaar keken we met grote dankbaarheid terug op het jaar 2010. Door middel van de foto´s van verschillende gebeurtenissen die door het jaar heen genomen waren, kregen we een goede indruk hoeveel leven, geestelijk leven in onze gemeente aanwezig is en hoeveel er eigenlijk in ons midden gebeurd. Grote dankbaarheid over de vele geboorten, aankondigingen van zwangerschappen en aankondigingen van huwelijken. Sommige broeders en zusters gaven een getuigenis in deze eerste dienst van dit jaar.

Ook werd in de eerste dienst de jaartekst en het jaarthema bekend gemaakt.

De jaartekst voor 2011 is

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:

het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden

2 Kor. 5:17 Herziene Statenvertaling (HSV)

Jaarthema: “Zie, alles is nieuw geworden

Het doel van de prediking is in 2011 vooral dat we in ons persoonlijk leven en in de gemeente God verheerlijken op de manier die Hij heeft bepaald en we hierin een enorme vreugde vinden.

Het jaarthema “Zie, alles is nieuw geworden” komt vooral in ons leven tot uitdrukking in de vernieuwing en verdieping van relaties. Onze relatie met God en Zijn Zoon Jezus Christus, geleid door Gods Heilige Geest, de relatie man en vrouw, kinderen en ouders, relaties in onze familie, relaties van gemeenteleden en relaties op je werk.

We willen God verheerlijken in het verdiepen van onze relatie met Hem en daardoor met mensen om ons heen.

Aan de hand van de jaartekst zullen we dit komende jaar in de prediking nadenken over

  • Wat betekent „in Christus“ te zijn in ons dagelijks leven?

  • Wat betekent het voor de gelovige dat hij/zij een nieuwe schepping is?

  • Hoe is zichtbaar in onze relaties dat de gelovige in Christus een nieuwe schepping is?

  • We hebben een nieuwe bediening ontvangen n.l. de bediening van verzoening. Wat houdt deze bediening van verzoening in en hoe leven we vanuit deze bediening?

De gemeente-conferentie zal gaan over de familie relaties in het gezin van Izaäk en Rebecca. Je vindt hierover meer informatie in de folder over de a.s. conferentie op Stokershorst, die we meegestuurd hebben.

Ook kijken we met grote dankbaarheid naar de tweede eredienst van dit jaar waarin Ian Timmermans werd opgedragen. Er waren veel gasten aanwezig. De reacties waren hartverwarmend. De aanwezigen hadden iets geproefd dat God in ons midden is en Hij het verschil maakt. Laten we bidden dat we veel samenkomsten zullen hebben waar gasten aanwezig zijn en God zich zelf openbaart.

Laten we samen God smeken dat de lieflijkheid van de Here, onze God, over ons zal zijn;

En Hij het werk van onze handen over ons bevestigt, ja, dat Hij het werk van onze handen, bevestigt dat. Psalm 90:17

Gods zegen gewenst,

Miel