Het is zaliger te geven dan te ontvangen

Spreker: 
Johan Koning
Audio: 
Datum: 
zon, 13/10/2019