Eredienst

Eredienst Contacts

Jeroen Timmermans | Voorganger | +31 (6) 57847440
Miel de Rechter | Oudste | +31 (0) 475 4977 82

Beschrijving:

De eredienst op zondagmorgen heeft een drieledig doel.
· de Here God te aanbidden
· en door middel van de Woordverkondiging de broeders en zusters toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.
Degene die in de samenkomst voorgaan (prediker, zangleider en muziekteam) hebben hierin een dienende taak.

Priesterschap van alle gelovigen. De bijzondere status die wij bij onze wedergeboorte ontvangen hebben is o.a. die van het priesterschap (1 Petrus 2:4,5). Er is dus geen aparte klasse meer van priesters, zoals in het oude testament, maar iedere gelovige heeft de status priester. In de aanbiddingsamenkomst zijn zowel de zangleider als ook de muziekleiding hierop afgestemd. Het doel is, dat elk gemeentelid zijn priesterlijke dienst (aanbidding en lofprijzing) kan uit oefenen en zo dit gezamenlijke priesterschap gestalte krijgt in de eredienst. Tevens is een kenmerk van de eredienst dat er ruimte is om iets te delen. (1 Kor 14:26). De zangleider heeft mede de taak dat hier ruimte en gelegenheid voor is. Beide bedieningen zijn erop gericht om zo de gemeente te dienen. Wat het spreken in tongen betreft, in deze openbare samenkomst, richten wij ons naar 1 Kor.14:27 Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat een uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken.

Agenda

2022-10-02 10:30 Eredienst
2022-10-09 10:30 Eredienst
2022-10-16 10:30 Eredienst