De gemeente, een plaats van genezing

Spreker: 
Miel de Rechter
Audio: 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Datum: 
zon, 17/02/2013

De gemeente, een plaats van genezing

Drie belangrijke waarden:

  • Lief hebben zonder uitzondering, onder alle omstandigheden
  • Aanvaarding, zonder enige reserve
  • Vergeving schenken als vergeving gevraagd wordt

Lief hebben zonder uitzondering
1 Joh.3:14
Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood.

Aanvaarding zonder einige reserve
Romeinen 15:7
Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God

Vergeving schenken
Efeze 4:32
maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

De gemeente van Jezus Christus
Een centrum van liefde ter genezing van gebroken mensen, een geweldig krachtig instrument in de Hand van God, onze Vader.

Door liefde, aanvaarding en vergeving